Chúng tôi phục vụ hơn 1,000,000 hành khách mỗi năm.

Con số này tương ứng với khối lượng hành khách trên toàn thế giới trong một ngày hoặc đến 1900 máy bay Airbus A380 chở đầy người!.