Lịch bay sân bay Liên Khương – Đà Lạt

Lịch bay tại sân bay Đà Lạt, các chuyến bay đến và đi trong ngày hôm nay tại sân bay Liên Khương.

Cập nhật chính xác nhất giờ bay, giờ hạ cánh từ sân bay Liên Khương. Các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đi Đà Lạt.

Thông tin các chuyến bay đến ngày : 26-01-2021

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:55Ho Chi Minh City - Da LatVN1382Vietnam Airlines
08:05Hanoi - Da LatVJ403VietJet Air
08:40Hanoi - Da LatVN1569Vietnam Airlines
08:45Da Nang - Da LatVN1955Vietnam Airlines
09:10Hanoi - Da LatQH1421Bamboo Airways
10:15Ho Chi Minh City - Da LatVN6222Vietnam Airlines
10:20Hanoi - Da LatVJ405VietJet Air
10:50Hanoi - Da LatQH1425Bamboo Airways
11:20Vinh - Da LatQH2093Bamboo Airways
11:20Vinh - Da LatVJ713VietJet Air
11:25Hanoi - Da LatVN1573Vietnam Airlines
12:15Ho Chi Minh City - Da LatVN1384Vietnam Airlines
12:35Hue - Da LatVN1971Vietnam Airlines
13:05Ho Chi Minh City - Da LatQH1320Bamboo Airways
13:45Hanoi - Da LatVN1577Vietnam Airlines
14:15Hanoi - Da LatVJ401VietJet Air
15:00Hanoi - Da LatVN6311Vietnam Airlines
15:35Hanoi - Da LatQH1423Bamboo Airways
16:20Ho Chi Minh City - Da LatVN6224Vietnam Airlines
16:35Da Nang - Da LatQH2135Bamboo Airways
16:45Hanoi - Da LatVN7573Vietnam Airlines
17:25Hanoi - Da LatVJ407VietJet Air
18:10Ho Chi Minh City - Da LatVN1386Vietnam Airlines
18:15Ho Chi Minh City - Da LatVJ362VietJet Air
18:30Can Tho - Da LatVJ474VietJet Air

Thông tin các chuyến bay đi ngày : 26-01-2021

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
08:30Da Lat - Ho Chi Minh CityVN1383Vietnam Airlines
08:35Da Lat - HanoiVJ408VietJet Air
09:25Da Lat - HueVN1970Vietnam Airlines
09:35Da Lat - HanoiVN1568Vietnam Airlines
10:05Da Lat - HanoiQH1422Bamboo Airways
10:50Da Lat - Ho Chi Minh CityVN6223Vietnam Airlines
10:55Da Lat - HanoiVJ406VietJet Air
11:35Da Lat - HanoiQH1426Bamboo Airways
11:35Da Lat - HanoiVN1572Vietnam Airlines
11:50Da Lat - VinhVJ712VietJet Air
12:00Da Lat - VinhQH2094Bamboo Airways
12:50Da Lat - Ho Chi Minh CityVN1385Vietnam Airlines
13:55Da Lat - Da NangVN1954Vietnam Airlines
14:25Da Lat - Ho Chi Minh CityQH1321Bamboo Airways
14:25Da Lat - HanoiVN1576Vietnam Airlines
15:35Da Lat - HanoiVN6312Vietnam Airlines
15:45Da Lat - HanoiVJ402VietJet Air
16:55Da Lat - Ho Chi Minh CityVN6225Vietnam Airlines
17:20Da Lat - Da NangQH2134Bamboo Airways
17:20Da Lat - HanoiVN7572Vietnam Airlines
18:05Da Lat - HanoiQH1424Bamboo Airways
18:15Da Lat - HanoiVJ404VietJet Air
18:50Da Lat - Ho Chi Minh CityVN1387Vietnam Airlines
19:05Da Lat - Can ThoVJ475VietJet Air
20:30Da Lat - Ho Chi Minh CityVJ363VietJet Air