Lịch bay sân bay Liên Khương – Đà Lạt

Lịch bay tại sân bay Đà Lạt, các chuyến bay đến và đi trong ngày hôm nay tại sân bay Liên Khương.

Cập nhật chính xác nhất giờ bay, giờ hạ cánh từ sân bay Liên Khương. Các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đi Đà Lạt.

Thông tin các chuyến bay đến ngày : 03-10-2022

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
06:55Ho Chi Minh City - Da LatVN6106Vietnam Airlines
06:55Ho Chi Minh City - Da LatVJ360VietJetAir
07:15Ho Chi Minh City - Da LatVN1380Vietnam Airlines
07:45Haiphong - Da LatVJ693VietJet Air
07:45Da Nang - Da LatVJ1729VietJet Air
08:25Da Nang - Da LatVN1955Vietnam Airlines
08:35Vinh - Da LatVJ713VietJet Air
09:15Da Nang - Da LatQH2315Bamboo Airways
09:30Hanoi - Da LatQH1421Bamboo Airways
09:55Hanoi - Da LatVN1573Vietnam Airlines
10:30Hanoi - Da LatVJ413VietJet Air
11:00Ho Chi Minh City - Da LatVN1382Vietnam Airlines
12:20Ho Chi Minh City - Da LatVN6220Vietnam Airlines
12:55Vinh - Da LatVN1571Vietnam Airlines
13:20Ho Chi Minh City - Da LatQH1320Bamboo Airways
14:20Hanoi - Da LatVN1575Vietnam Airlines
14:35Ho Chi Minh City - Da LatVN1384Vietnam Airlines
15:25Ho Chi Minh City - Da LatVJ364VietJet Air
15:35Ho Chi Minh City - Da LatVN6222Vietnam Airlines
15:45Hanoi - Da LatVJ401VietJet Air
16:35Hanoi - Da LatVN1577Vietnam Airlines
17:05Hanoi - Da LatQH1423Bamboo Airways
18:25Ho Chi Minh City - Da LatVJ362VietJet Air
19:25Hanoi - Da LatVJ405VietJet Air
20:55Hanoi - Da LatVJ407VietJet Air

Thông tin các chuyến bay đi ngày : 03-10-2022

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:35Da Lat - Ho Chi Minh CityVJ361VietJet Air
07:40Da Lat - Ho Chi Minh CityVN6107Vietnam Airlines
07:55Da Lat - Ho Chi Minh CityVN1381Vietnam Airlines
08:20Da Lat - HaiphongVJ692VietJet Air
08:20Da Lat - Da NangVJ728VietJet Air
09:05Da Lat - VinhVN1570Vietnam Airlines
09:10Da Lat - VinhVJ712VietJet Air
09:55Da Lat - Da NangQH2316Bamboo Airways
10:15Da Lat - HanoiQH1422Bamboo Airways
10:35Da Lat - HanoiVN1572Vietnam Airlines
11:05Da Lat - HanoiVJ414VietJet Air
11:50Da Lat - Ho Chi Minh CityVN1383Vietnam Airlines
12:55Da Lat - Ho Chi Minh CityVN6221Vietnam Airlines
13:40Da Lat - Da NangVN1954Vietnam Airlines
14:05Da Lat - Ho Chi Minh CityQH1321Bamboo Airways
15:00Da Lat - HanoiVN1574Vietnam Airlines
15:15Da Lat - Ho Chi Minh CityVN1385Vietnam Airlines
16:00Da Lat - Ho Chi Minh CityVJ365VietJet Air
16:15Da Lat - Ho Chi Minh CityVN6223Vietnam Airlines
16:20Da Lat - HanoiVJ402VietJet Air
17:15Da Lat - HanoiVN1576Vietnam Airlines
17:45Da Lat - HanoiQH1424Bamboo Airways
19:00Da Lat - Ho Chi Minh CityVJ363VietJet Air
20:05Da Lat - HanoiVJ406VietJet Air
21:25Da Lat - HanoiVJ408VietJet Air
4.1/5 - (20 votes)