Lịch bay sân bay quốc tế Phú Quốc ngày hôm nay

Lịch bay tại sân bay quốc tế Phú Quốc, thông tin các chuyến bay đến và đi các chặng bay từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến và đi Phú Quốc…

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc là một sân bay mới được xây dựng xong giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2012 và đã bắt đầu phục vụ các chuyến bay từ ngày 2 tháng 12 năm 2012, mã sân bay IATA và mã sân bay ICAO lấy theo mã của sân bay Phú Quốc-Dương Đông.

Thông tin các chuyến bay đến ngày : 03-10-2022

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
06:25Ho Chi Minh City - Phu QuocQH1525Bamboo Airways
07:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1823Vietnam Airlines
08:05Mumbai - Phu QuocVJ956VietJetAir
08:10Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6519Vietnam Airlines
08:15Da Nang - Phu QuocQH2313Bamboo Airways
08:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ323VietJet Air
09:05Hanoi - Phu QuocQH1621Bamboo Airways
09:20Hanoi - Phu QuocVJ455VietJet Air
09:45Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ1337VietJet Air
10:15Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6515Vietnam Airlines
10:20Da Nang - Phu QuocQH2311Bamboo Airways
10:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ325VietJet Air
11:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ327VietJet Air
11:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1825Vietnam Airlines
12:00Hanoi - Phu QuocVJ451VietJet Air
12:20Hanoi - Phu QuocVJ1445VietJet Air
12:30Hanoi - Phu QuocQH1623Bamboo Airways
12:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1835Vietnam Airlines
12:50Ho Chi Minh City - Phu QuocQH1521Bamboo Airways
12:55Seoul - Phu QuocVJ979VietJet Air
13:00Vinh - Phu QuocVJ797VietJet Air
13:10Hanoi - Phu QuocVN1233Vietnam Airlines
13:15Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6513Vietnam Airlines
14:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ331VietJet Air
14:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVU301Vietravel Airlines
14:30Can Tho - Phu QuocQH2181Bamboo Airways
14:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ329VietJet Air
15:30Haiphong - Phu QuocQH2031Bamboo Airways
15:35Nha Trang - Phu QuocVJ663VietJet Air
15:40Hanoi - Phu QuocVJ457VietJet Air
15:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1829Vietnam Airlines
16:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1827Vietnam Airlines
17:30Hanoi - Phu QuocQH1625Bamboo Airways
17:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ335VietJet Air
17:45Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1831Vietnam Airlines
18:10Hanoi - Phu QuocVJ441VietJet Air
18:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6521Vietnam Airlines
18:30Hanoi - Phu QuocVN1239Vietnam Airlines
19:15Haiphong - Phu QuocVJ761VietJet Air
19:35Hanoi - Phu QuocQH1627Bamboo Airways
21:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6517Vietnam Airlines
22:25Ho Chi Minh City - Phu QuocQH1523Bamboo Airways

Thông tin các chuyến bay đi ngày : 03-10-2022

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ1322VietJet Air
07:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1526Bamboo Airways
08:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1822Vietnam Airlines
08:50Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6518Vietnam Airlines
08:55Phu Quoc - Da NangQH2314Bamboo Airways
08:55Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ324VietJet Air
09:50Phu Quoc - HanoiQH1622Bamboo Airways
09:55Phu Quoc - HanoiVJ456VietJet Air
10:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ1324VietJet Air
10:40Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ1326VietJet Air
10:50Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6514Vietnam Airlines
11:05Phu Quoc - Can ThoQH2182Bamboo Airways
11:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ326VietJet Air
12:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ328VietJet Air
12:30Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1824Vietnam Airlines
12:55Phu Quoc - HanoiVJ1446VietJet Air
13:00Phu Quoc - HanoiVJ452VietJet Air
13:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1834Vietnam Airlines
13:15Phu Quoc - HanoiQH1624Bamboo Airways
13:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1522Bamboo Airways
13:35Phu Quoc - VinhVJ796VietJet Air
13:50Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6512Vietnam Airlines
14:10Phu Quoc - HanoiVN1232Vietnam Airlines
14:30Phu Quoc - HaiphongVJ762VietJet Air
14:55Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ332VietJet Air
14:55Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVU300Vietravel Airlines
15:15Phu Quoc - Da NangQH2312Bamboo Airways
15:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ330VietJet Air
16:10Phu Quoc - HaiphongQH2032Bamboo Airways
16:10Phu Quoc - Nha TrangVJ664VietJet Air
16:15Phu Quoc - HanoiVJ458VietJet Air
16:30Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1826Vietnam Airlines
17:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1828Vietnam Airlines
18:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ336VietJet Air
18:15Phu Quoc - HanoiQH1626Bamboo Airways
18:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1830Vietnam Airlines
19:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6522Vietnam Airlines
19:10Phu Quoc - HanoiVN1238Vietnam Airlines
19:15Phu Quoc - HanoiVJ442VietJet Air
20:20Phu Quoc - HanoiQH1628Bamboo Airways
22:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6516Vietnam Airlines
23:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1524Bamboo Airways
4.4/5 - (34 votes)