Lịch bay sân bay quốc tế Phú Quốc ngày hôm nay

Lịch bay tại sân bay quốc tế Phú Quốc, thông tin các chuyến bay đến và đi các chặng bay từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến và đi Phú Quốc…

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc là một sân bay mới được xây dựng xong giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2012 và đã bắt đầu phục vụ các chuyến bay từ ngày 2 tháng 12 năm 2012, mã sân bay IATA và mã sân bay ICAO lấy theo mã của sân bay Phú Quốc-Dương Đông.

Thông tin các chuyến bay đến ngày : 18-04-2021

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
13:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1831Vietnam Airlines
13:55Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ331VietJetAir
14:40Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1827Vietnam Airlines
14:55Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ327VietJet Air
15:05Hanoi - Phu QuocVN1237Vietnam Airlines
15:10Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6517Vietnam Airlines
15:20Vinh - Phu QuocVJ797VietJet Air
16:00Can Tho - Phu QuocQH2181Bamboo Airways
16:05Hanoi - Phu QuocQH1625Bamboo Airways
16:20Hanoi - Phu QuocVJ457VietJet Air
16:35Hanoi - Phu QuocVJ1457VietJet Air
16:45Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1829Vietnam Airlines
16:45Ho Chi Minh City - Phu QuocVU329Vietravel Airlines
17:15Hanoi - Phu QuocVJ497VietJet Air
17:20Sao Vang - Phu QuocQH2141Bamboo Airways
17:35Da Nang - Phu QuocQH2317Bamboo Airways
17:35Hanoi - Phu QuocVN1239Vietnam Airlines
18:05Hanoi - Phu QuocVJ445VietJet Air
18:05Haiphong - Phu QuocVJ763VietJet Air
18:40Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ329VietJet Air
18:50Hanoi - Phu QuocVN7231Vietnam Airlines
18:55Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6519Vietnam Airlines
19:30Hanoi - Phu QuocVJ451VietJet Air
19:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7837Vietnam Airlines
21:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7087Vietnam Airlines

Thông tin các chuyến bay đi ngày : 18-04-2021

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
13:25Phu Quoc - HanoiVN1232Vietnam Airlines
13:30Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ344VietJet Air
13:30Phu Quoc - HanoiVJ452VietJet Air
13:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6514Vietnam Airlines
14:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1830Vietnam Airlines
15:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ332VietJet Air
15:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1826Vietnam Airlines
15:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ326VietJet Air
15:55Phu Quoc - VinhVJ796VietJet Air
16:00Phu Quoc - HanoiVN1236Vietnam Airlines
16:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6516Vietnam Airlines
16:50Phu Quoc - HanoiQH1626Bamboo Airways
17:10Phu Quoc - HanoiVJ456VietJet Air
17:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVU328Vietravel Airlines
17:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1828Vietnam Airlines
17:30Phu Quoc - HanoiVJ1458VietJet Air
18:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1526Bamboo Airways
18:20Phu Quoc - Da NangQH2318Bamboo Airways
18:35Phu Quoc - HanoiVJ498VietJet Air
18:40Phu Quoc - HaiphongVJ764VietJet Air
18:50Phu Quoc - HanoiVJ446VietJet Air
19:00Phu Quoc - HanoiVN1238Vietnam Airlines
19:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ336VietJet Air
19:30Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6518Vietnam Airlines
20:05Phu Quoc - HanoiVJ450VietJet Air
20:45Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7836Vietnam Airlines
21:00Phu Quoc - HanoiVN7230Vietnam Airlines
22:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7088Vietnam Airlines