Lịch bay sân bay quốc tế Phú Quốc ngày hôm nay

Lịch bay tại sân bay quốc tế Phú Quốc, thông tin các chuyến bay đến và đi các chặng bay từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến và đi Phú Quốc…

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc là một sân bay mới được xây dựng xong giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2012 và đã bắt đầu phục vụ các chuyến bay từ ngày 2 tháng 12 năm 2012, mã sân bay IATA và mã sân bay ICAO lấy theo mã của sân bay Phú Quốc-Dương Đông.

Thông tin các chuyến bay đến ngày : 26-01-2021

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
09:10Hanoi - Phu QuocVJ459VietJet Air
09:15Da Nang - Phu QuocQH2057Bamboo Airways
09:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6511Vietnam Airlines
09:55Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1823Vietnam Airlines
10:10Hanoi - Phu QuocQH1621Bamboo Airways
10:40Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ323VietJet Air
10:45Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1825Vietnam Airlines
11:20Hanoi - Phu QuocVN1233Vietnam Airlines
11:55Haiphong - Phu QuocVJ767VietJet Air
12:10Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ321VietJet Air
12:10Hanoi - Phu QuocVJ453VietJet Air
12:30Hanoi - Phu QuocVN7235Vietnam Airlines
13:15Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6515Vietnam Airlines
13:25Hanoi - Phu QuocVJ455VietJet Air
13:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ329VietJet Air
13:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1827Vietnam Airlines
14:20Hanoi - Phu QuocVJ451VietJet Air
14:20Hanoi - Phu QuocVN1237Vietnam Airlines
14:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1833Vietnam Airlines
15:20Ho Chi Minh City - Phu QuocQH1521Bamboo Airways
15:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1829Vietnam Airlines
15:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ327VietJet Air
15:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6527Vietnam Airlines
16:00Hanoi - Phu QuocQH1623Bamboo Airways
16:00Can Tho - Phu QuocQH2181Bamboo Airways
16:40Hanoi - Phu QuocVJ457VietJet Air
17:20Hanoi - Phu QuocVN1231Vietnam Airlines
17:30Hanoi - Phu QuocVJ461VietJet Air
17:50Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6517Vietnam Airlines
18:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN6521Vietnam Airlines
18:40Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1831Vietnam Airlines
18:45Hanoi - Phu QuocQH1627Bamboo Airways

Thông tin các chuyến bay đi ngày : 26-01-2021

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
09:40Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ320VietJet Air
10:00Phu Quoc - Can ThoQH2182Bamboo Airways
10:45Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1822Vietnam Airlines
10:45Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6510Vietnam Airlines
11:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1824Vietnam Airlines
11:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ322VietJet Air
11:45Phu Quoc - HanoiQH1622Bamboo Airways
12:00Phu Quoc - HanoiVN1232Vietnam Airlines
12:30Phu Quoc - HaiphongVJ768VietJet Air
12:45Phu Quoc - HanoiVJ458VietJet Air
13:15Phu Quoc - HanoiVN7234Vietnam Airlines
13:50Phu Quoc - HanoiVJ452VietJet Air
13:50Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6514Vietnam Airlines
14:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ336VietJet Air
14:10Phu Quoc - HanoiVJ454VietJet Air
14:50Phu Quoc - HanoiVN1236Vietnam Airlines
14:50Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1826Vietnam Airlines
14:55Phu Quoc - HanoiVJ450VietJet Air
15:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1832Vietnam Airlines
16:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1522Bamboo Airways
16:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1828Vietnam Airlines
16:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6526Vietnam Airlines
16:30Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ326VietJet Air
16:45Phu Quoc - Da NangQH2058Bamboo Airways
17:20Phu Quoc - HanoiVJ456VietJet Air
17:35Phu Quoc - HanoiQH1624Bamboo Airways
18:15Phu Quoc - HanoiVN1230Vietnam Airlines
18:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6516Vietnam Airlines
18:40Phu Quoc - HanoiVJ460VietJet Air
19:25Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1830Vietnam Airlines
19:30Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN6520Vietnam Airlines
20:05Phu Quoc - HanoiQH1628Bamboo Airways