Lịch bay sân bay quốc tế Phú Quốc ngày hôm nay

Lịch bay tại sân bay quốc tế Phú Quốc, thông tin các chuyến bay đến và đi các chặng bay từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến và đi Phú Quốc…

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc là một sân bay mới được xây dựng xong giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2012 và đã bắt đầu phục vụ các chuyến bay từ ngày 2 tháng 12 năm 2012, mã sân bay IATA và mã sân bay ICAO lấy theo mã của sân bay Phú Quốc-Dương Đông.

Thông tin các chuyến bay đến ngày : 05-07-2020

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:10Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ331VietJet Air
07:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1821Vietnam Airlines
08:05Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1823Vietnam Airlines
08:10Da Nang - Phu QuocVJ719VietJet Air
08:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ339VietJet Air
09:05Hanoi - Phu QuocQH1621Bamboo Airways
09:10Hanoi - Phu QuocVJ459VietJet Air
09:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7837Vietnam Airlines
09:35Ho Chi Minh City - Phu QuocBL303Jetstar Pacific
09:35Hanoi - Phu QuocVN7231Vietnam Airlines
09:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVN4463Vietnam Airlines
10:00Haiphong - Phu QuocVN1241Vietnam Airlines
10:05Hanoi - Phu QuocVN7251Vietnam Airlines
10:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ323VietJet Air
10:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1825Vietnam Airlines
10:40Ho Chi Minh City - Phu QuocQH1521Bamboo Airways
10:45Da Nang - Phu QuocVN1491Vietnam Airlines
10:55Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7879Vietnam Airlines
11:05Hanoi - Phu QuocVJ451VietJet Air
11:15Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7835Vietnam Airlines
11:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ335VietJet Air
11:40Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1831Vietnam Airlines
12:05Hanoi - Phu QuocVN7243Vietnam Airlines
12:05Hanoi - Phu QuocQH1625Bamboo Airways
12:30Hanoi - Phu QuocVN1233Vietnam Airlines
12:30Haiphong - Phu QuocVJ767VietJet Air
12:35Hanoi - Phu QuocVN7237Vietnam Airlines
12:55Hanoi - Phu QuocVJ453VietJet Air
13:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ325VietJet Air
13:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7831Vietnam Airlines
13:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7827Vietnam Airlines
13:40Can Tho - Phu QuocVN8014Vietnam Airlines
13:55Hanoi - Phu QuocVJ483VietJet Air
14:20Hanoi - Phu QuocVN1237Vietnam Airlines
14:30Hanoi - Phu QuocVJ455VietJet Air
14:40Vinh - Phu QuocVJ797VietJet Air
14:55Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ327VietJet Air
15:00Vinh - Phu QuocVN7313Vietnam Airlines
15:10Vinh - Phu QuocVN1313Vietnam Airlines
15:10Hanoi - Phu QuocVN7247Vietnam Airlines
15:30Hanoi - Phu QuocBL255Jetstar Pacific
15:30Hanoi - Phu QuocVN4411Vietnam Airlines
15:40Hanoi - Phu QuocVN7245Vietnam Airlines
15:45Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ329VietJet Air
16:05Hanoi - Phu QuocQH1623Bamboo Airways
16:20Hanoi - Phu QuocVJ457VietJet Air
16:35Haiphong - Phu QuocVN7315Vietnam Airlines
16:45Hanoi - Phu QuocVN7239Vietnam Airlines
17:15Ho Chi Minh City - Phu QuocBL319Jetstar Pacific
17:20Ho Chi Minh City - Phu QuocVN4461Vietnam Airlines
17:25Ho Chi Minh City - Phu QuocVN7833Vietnam Airlines
17:30Hanoi - Phu QuocVN1231Vietnam Airlines
18:00Ho Chi Minh City - Phu QuocVJ337VietJet Air
18:55Ho Chi Minh City - Phu QuocQH1523Bamboo Airways
19:00Hanoi - Phu QuocVN7229Vietnam Airlines
19:15Hanoi - Phu QuocVJ447VietJet Air
19:30Ho Chi Minh City - Phu QuocVN1833Vietnam Airlines
19:35Ho Chi Minh City - Phu QuocBL321Jetstar Pacific
19:35Ho Chi Minh City - Phu QuocVN4465Vietnam Airlines
20:10Hanoi - Phu QuocVJ485VietJet Air
21:35Haiphong - Phu QuocVJ765VietJet Air

Thông tin các chuyến bay đi ngày : 05-07-2020

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:45Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ320VietJet Air
08:00Phu Quoc - HanoiVN7240Vietnam Airlines
08:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1820Vietnam Airlines
08:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7820Vietnam Airlines
08:45Phu Quoc - Da NangVJ718VietJet Air
08:45Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1822Vietnam Airlines
09:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ338VietJet Air
09:25Phu Quoc - HanoiVN7232Vietnam Airlines
09:45Phu Quoc - HanoiVJ458VietJet Air
09:50Phu Quoc - HanoiQH1622Bamboo Airways
10:00Phu Quoc - HanoiVN7228Vietnam Airlines
10:00Phu Quoc - VinhVN7312Vietnam Airlines
10:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityBL302Jetstar Pacific
10:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN4462Vietnam Airlines
10:15Phu Quoc - HanoiVN7230Vietnam Airlines
10:30Phu Quoc - HanoiVN7244Vietnam Airlines
10:40Phu Quoc - HaiphongVN1240Vietnam Airlines
10:55Phu Quoc - HanoiVN7250Vietnam Airlines
11:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ322VietJet Air
11:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1824Vietnam Airlines
11:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7872Vietnam Airlines
11:25Phu Quoc - Da NangVN1490Vietnam Airlines
11:40Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1522Bamboo Airways
11:40Phu Quoc - HanoiVJ450VietJet Air
11:55Phu Quoc - HaiphongVN7314Vietnam Airlines
11:55Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ324VietJet Air
12:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1830Vietnam Airlines
12:45Phu Quoc - HanoiVN7242Vietnam Airlines
12:50Phu Quoc - HanoiQH1626Bamboo Airways
13:05Phu Quoc - HaiphongVJ768VietJet Air
13:10Phu Quoc - HanoiVN1232Vietnam Airlines
13:20Phu Quoc - HanoiVN7236Vietnam Airlines
13:30Phu Quoc - HanoiVJ452VietJet Air
14:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ336VietJet Air
14:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7830Vietnam Airlines
14:10Phu Quoc - Can ThoVN8015Vietnam Airlines
14:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7828Vietnam Airlines
14:30Phu Quoc - HanoiVJ486VietJet Air
15:00Phu Quoc - HanoiVN1236Vietnam Airlines
15:05Phu Quoc - HanoiVJ454VietJet Air
15:15Phu Quoc - VinhVJ796VietJet Air
15:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ326VietJet Air
15:40Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7836Vietnam Airlines
15:50Phu Quoc - VinhVN1312Vietnam Airlines
16:10Phu Quoc - HanoiBL254Jetstar Pacific
16:10Phu Quoc - HanoiVN4410Vietnam Airlines
16:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1826Vietnam Airlines
16:20Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ328VietJet Air
16:50Phu Quoc - HanoiQH1624Bamboo Airways
16:55Phu Quoc - HanoiVJ456VietJet Air
17:15Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7834Vietnam Airlines
17:25Phu Quoc - HanoiVN7238Vietnam Airlines
17:50Phu Quoc - Ho Chi Minh CityBL318Jetstar Pacific
17:55Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN4460Vietnam Airlines
18:00Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1828Vietnam Airlines
18:05Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN7832Vietnam Airlines
18:10Phu Quoc - HanoiVN1230Vietnam Airlines
18:35Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVJ334VietJet Air
19:40Phu Quoc - Ho Chi Minh CityQH1524Bamboo Airways
19:40Phu Quoc - HanoiVN7234Vietnam Airlines
19:50Phu Quoc - HanoiVJ446VietJet Air
20:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityBL320Jetstar Pacific
20:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN1832Vietnam Airlines
20:10Phu Quoc - Ho Chi Minh CityVN4464Vietnam Airlines
20:45Phu Quoc - HanoiVJ484VietJet Air
22:10Phu Quoc - HaiphongVJ766VietJet Air