Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Tra cứu thông tin các chuyến bay đến và chuyến bay đi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.

Thông tin các chuyến bay đến

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
08:15Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1540Bamboo Airways
09:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ288VietJet Air
09:10Da Nang - Hai PhongVJ726VietJet Air
09:55Seoul - Hai PhongVJ925VietJet Air
11:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1176Vietnam Airlines
12:15Nha Trang - Hai PhongVJ734VietJet Air
12:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ274VietJet Air
14:10Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ276VietJet Air
14:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1182Vietnam Airlines
15:00Phu Quoc - Hai PhongVJ768VietJet Air
16:10Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ278VietJet Air
18:10Da Nang - Hai PhongVJ724VietJet Air
18:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ280VietJet Air
19:35Da Lat - Hai PhongVJ692VietJet Air
20:10Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1186Vietnam Airlines
22:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ284VietJet Air
22:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1188Vietnam Airlines

Thông tin các chuyến bay đi

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
06:25Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1171Vietnam Airlines
08:45Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1547Bamboo Airways
09:45Hai Phong - Da NangVJ725VietJet Air
10:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ289VietJet Air
10:30Hai Phong - Phu QuocVJ767VietJet Air
12:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1177Vietnam Airlines
12:50Hai Phong - Nha TrangVJ733VietJet Air
12:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ273VietJet Air
14:45Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ275VietJet Air
15:20Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1183Vietnam Airlines
15:30Hai Phong - Da LatVJ693VietJet Air
16:50Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ277VietJet Air
18:45Hai Phong - Da NangVJ723VietJet Air
19:25Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ279VietJet Air
20:50Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1187Vietnam Airlines
22:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ285VietJet Air
23:55Hai Phong - SeoulVJ926VietJet Air

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.

3.8/5 - (55 votes)