Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Tra cứu thông tin các chuyến bay đến và chuyến bay đi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.

Thông tin các chuyến bay đến

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ270VietJet Air
09:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1182Vietnam Airlines
09:40Seoul - Hai PhongVJ925VietJetAir
09:55Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1540Bamboo Airways
10:05Da Lat - Hai PhongVJ692VietJet Air
11:45Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ272VietJet Air
12:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7182Vietnam Airlines
12:45Da Nang - Hai PhongQH2002Bamboo Airways
13:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ274VietJet Air
14:10Da Nang - Hai PhongVJ726VietJet Air
14:30Qui Nhon - Hai PhongQH2012Bamboo Airways
14:35Buon Ma Thuot - Hai PhongVJ670VietJet Air
14:40Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1544Bamboo Airways
15:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ276VietJet Air
15:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1174Vietnam Airlines
16:35Phu Quoc - Hai PhongVJ762VietJet Air
16:55Da Nang - Hai PhongVJ724VietJet Air
17:00Da Nang - Hai PhongVN1672Vietnam Airlines
17:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ278VietJet Air
18:15Phu Quoc - Hai PhongQH2032Bamboo Airways
19:00Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1176Vietnam Airlines
19:55Nha Trang - Hai PhongQH2016Bamboo Airways
20:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1186Vietnam Airlines
20:50Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ280VietJet Air
21:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7174Vietnam Airlines
21:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1180Vietnam Airlines
22:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ282VietJet Air
22:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1178Vietnam Airlines

Thông tin các chuyến bay đi

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
06:00Hai Phong - Da LatVJ693VietJet Air
07:30Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1175Vietnam Airlines
08:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ271VietJet Air
10:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1183Vietnam Airlines
10:40Hai Phong - Qui NhonQH2011Bamboo Airways
10:45Hai Phong - Buon Ma ThuotVJ671VietJet Air
10:55Hai Phong - Da NangVJ725VietJet Air
12:20Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ273VietJet Air
13:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN7183Vietnam Airlines
13:25Hai Phong - Phu QuocQH2031Bamboo Airways
14:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ275VietJet Air
15:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1547Bamboo Airways
15:40Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ277VietJet Air
15:45Hai Phong - Nha TrangQH2015Bamboo Airways
16:20Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1177Vietnam Airlines
17:10Hai Phong - Phu QuocVJ761VietJet Air
17:30Hai Phong - Da NangVJ721VietJet Air
17:40Hai Phong - Da NangVN1673Vietnam Airlines
17:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ279VietJet Air
19:00Hai Phong - Da NangQH2001Bamboo Airways
20:40Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1541Bamboo Airways
20:45Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1187Vietnam Airlines
21:25Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ281VietJet Air
21:45Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN7177Vietnam Airlines
23:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ283VietJet Air

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.

3.5/5 - (27 votes)