Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Tra cứu thông tin các chuyến bay đến và chuyến bay đi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.

Thông tin các chuyến bay đến

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
08:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ274VietJetAir
09:15Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1182Vietnam Airlines
10:05Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1540Bamboo Airways
10:35Da Nang - Hai PhongVJ722VietJet Air
10:40Phu Quoc - Hai PhongVJ768VietJetAir
10:40Seoul - Hai PhongVJ925VietJetAir
11:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ276VietJet Air
12:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1184Vietnam Airlines
12:40Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1544Bamboo Airways
13:10Nha Trang - Hai PhongVN1580Vietnam Airlines
14:05Da Nang - Hai PhongQH2002Bamboo Airways
14:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ282VietJet Air
16:00Buon Ma Thuot - Hai PhongVJ670VietJet Air
16:25Da Nang - Hai PhongVN1672Vietnam Airlines
16:55Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1174Vietnam Airlines
17:40Nha Trang - Hai PhongVJ730VietJet Air
18:00Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ278VietJet Air
18:15Nha Trang - Hai PhongQH2016Bamboo Airways
19:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1176Vietnam Airlines
19:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ280VietJet Air
20:15Ho Chi Minh City - Hai PhongVN6450Vietnam Airlines
21:15Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ288VietJet Air
21:15Da Lat - Hai PhongVJ692VietJet Air
22:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ284VietJet Air
22:50Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1178Vietnam Airlines

Thông tin các chuyến bay đi

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
08:35Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1173Vietnam Airlines
09:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ281VietJet Air
09:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1183Vietnam Airlines
10:45Hai Phong - Da NangQH2001Bamboo Airways
11:10Hai Phong - Da NangVJ723VietJet Air
12:05Hai Phong - Buon Ma ThuotVJ671VietJet Air
12:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ277VietJet Air
13:30Hai Phong - Nha TrangQH2015Bamboo Airways
13:45Hai Phong - Phu QuocVJ767VietJet Air
13:45Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1185Vietnam Airlines
14:05Hai Phong - Nha TrangVN1581Vietnam Airlines
14:35Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ275VietJet Air
15:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1547Bamboo Airways
17:05Hai Phong - Da NangVN1673Vietnam Airlines
17:10Hai Phong - Da LatVJ693VietJet Air
17:35Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1175Vietnam Airlines
18:15Hai Phong - Nha TrangVJ731VietJet Air
19:05Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1541Bamboo Airways
19:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ279VietJet Air
20:20Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ283VietJet Air
20:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1177Vietnam Airlines
21:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN6451Vietnam Airlines
22:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ287VietJet Air
23:35Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ273VietJet Air
23:45Hai Phong - SeoulVJ926VietJet Air

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.

3.4/5 - (32 votes)