Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Tra cứu thông tin các chuyến bay đến và chuyến bay đi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.

Thông tin các chuyến bay đến

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
09:45Nha Trang - Hai PhongVJ732VietJet Air
10:30Buon Ma Thuot - Hai PhongVJ670VietJetAir
10:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7180Vietnam Airlines
10:40Seoul - Hai PhongVJ925VietJet Air
12:10Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ276VietJet Air
13:15Da Nang - Hai PhongVN1672Vietnam Airlines
13:25Da Nang - Hai PhongVJ722VietJet Air
14:05Qui Nhon - Hai PhongQH1642Bamboo Airways
14:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ282VietJet Air
14:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1184Vietnam Airlines
15:00Da Lat - Hai PhongVJ692VietJet Air
16:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1186Vietnam Airlines
16:55Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ272VietJet Air
17:10Bangkok - Hai PhongVJ906VietJet Air
18:25Da Nang - Hai PhongVJ724VietJet Air
19:05Nha Trang - Hai PhongQH1722Bamboo Airways
19:45Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ280VietJet Air
20:00Kunming - Hai PhongDR5027Ruili Airlines
20:00Kunming - Hai PhongW25324Flexflight
21:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7182Vietnam Airlines
21:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ274VietJet Air
21:35Ho Chi Minh City - Hai PhongBL594Jetstar Pacific
21:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1194Vietnam Airlines
22:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7188Vietnam Airlines
22:50Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7190Vietnam Airlines
23:15Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ286VietJet Air

Thông tin các chuyến bay đi

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
09:50Hai Phong - Ho Chi Minh CityBL581Jetstar Pacific
10:10Hai Phong - Qui NhonQH1641Bamboo Airways
10:20Hai Phong - Da NangVJ723VietJet Air
11:00Hai Phong - Da LatVJ693VietJet Air
12:20Hai Phong - BangkokVJ905VietJet Air
12:45Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ277VietJet Air
13:55Hai Phong - Da NangVN1673Vietnam Airlines
14:00Hai Phong - Nha TrangVJ731VietJet Air
14:25Hai Phong - Da NangQH1731Bamboo Airways
14:50Hai Phong - Nha TrangQH1721Bamboo Airways
14:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ271VietJet Air
15:05Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1187Vietnam Airlines
17:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1189Vietnam Airlines
17:30Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ281VietJet Air
18:55Hai Phong - Da NangVJ721VietJet Air
20:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1541Bamboo Airways
20:40Hai Phong - KunmingW25325Flexflight
21:00Hai Phong - KunmingDR5028Ruili Airlines
22:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ289VietJet Air
22:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityBL595Jetstar Pacific
23:45Hai Phong - SeoulVJ926VietJet Air

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.