Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Tra cứu thông tin các chuyến bay đến và chuyến bay đi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.

Thông tin các chuyến bay đến

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:01Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ270VietJet Air
08:20Can Tho - Hai PhongVJ488VietJet Air
08:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVN6450Vietnam Airlines
09:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1182Vietnam Airlines
09:15Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1540Bamboo Airways
09:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ274VietJet Air
09:30Pleiku - Hai PhongVJ750VietJet Air
10:25Buon Ma Thuot - Hai PhongVN1512Vietnam Airlines
10:30Da Nang - Hai PhongVJ722VietJet Air
11:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ276VietJet Air
11:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1188Vietnam Airlines
12:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7180Vietnam Airlines
13:45Qui Nhon - Hai PhongQH1642Bamboo Airways
14:25Da Nang - Hai PhongQH2002Bamboo Airways
14:35Phu Quoc - Hai PhongVJ768VietJet Air
15:15Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ282VietJet Air
16:00Nha Trang - Hai PhongVN1580Vietnam Airlines
16:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1184Vietnam Airlines
16:45Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1544Bamboo Airways
16:50Con Dao - Hai PhongQH1056Bamboo Airways
17:30Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ272VietJet Air
19:15Buon Ma Thuot - Hai PhongQH2114Bamboo Airways
19:15Nha Trang - Hai PhongVJ732VietJet Air
19:35Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1186Vietnam Airlines
19:55Nha Trang - Hai PhongQH2006Bamboo Airways
21:00Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ288VietJet Air
21:00Ho Chi Minh City - Hai PhongVN7286Vietnam Airlines
21:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVN6456Vietnam Airlines

Thông tin các chuyến bay đi

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
05:55Hai Phong - PleikuVJ751VietJet Air
06:40Hai Phong - Con DaoQH1055Bamboo Airways
07:01Hai Phong - Nha TrangVN1581Vietnam Airlines
08:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ273VietJet Air
08:50Hai Phong - Can ThoVJ489VietJet Air
09:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN6451Vietnam Airlines
09:50Hai Phong - Qui NhonQH1641Bamboo Airways
09:50Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1185Vietnam Airlines
10:05Hai Phong - Phu QuocVJ767VietJet Air
10:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ275VietJet Air
11:05Hai Phong - Buon Ma ThuotVN1513Vietnam Airlines
11:40Hai Phong - Da NangVJ723VietJet Air
12:05Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ277VietJet Air
12:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1181Vietnam Airlines
13:35Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN7181Vietnam Airlines
14:45Hai Phong - Nha TrangQH2005Bamboo Airways
15:10Hai Phong - Buon Ma ThuotQH2113Bamboo Airways
15:10Hai Phong - Nha TrangVJ731VietJet Air
15:55Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ271VietJet Air
17:25Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1547Bamboo Airways
17:35Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1187Vietnam Airlines
18:05Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ281VietJet Air
20:00Hai Phong - Da NangQH2001Bamboo Airways
20:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ289VietJet Air
20:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1189Vietnam Airlines
20:40Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1541Bamboo Airways
21:30Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ287VietJet Air
21:40Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN6457Vietnam Airlines

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.