Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Để thuận tiện cho quý khách hàng theo dõi thuận tiện lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, bao gồm những chuyến bay đến và những chuyến bay đi, đại lý Tân Phi Vân đã cập nhật lịch bay cụ thể ở phía dưới cho quý khách hàng tiện theo dõi.

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.

hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay

Tại cột Flight : Thể hiện số hiệu chuyến bay, với các chuyến bay có ký hiệu VN sẽ là chuyến bay của Vietnam Airlines, VJ sẽ là chuyến bay của Vietjet, BL sẽ là chuyến bay của Jetstar và QH là chuyến bay của Bamboo Airways.

Tại cột From : Bay từ sân bay nào đến.

Cột Scheduled : Đối với chuyến bay đến sẽ là giờ hạ cánh và đối với chuyến bay đi sẽ là giờ cất cánh.

Chuyến bay đến sân bay Cát Bi

Chuyến bay đi từ sân bay Cát Bi