Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Cập nhật liên tục lịch bay tại sân bay Hải Phòng, lịch các chuyến bay đến và các chuyến bay đi tại cảnh hàng không Cát Bi.

Các chuyến bay đi trong ngày 05-12-2019

Giờ kế hoạchGiờ dự kiếnChặng baySố hiệuHãng bay
03:20--:--HPH-SZXDZ6372
06:25--:--HPH-SGNVN1181
06:25--:--HPH-PXUVJ751
08:20--:--HPH-SGNVJ273
08:45--:--HPH-SGNVN1183
08:50--:--HPH-VCAVJ489
10:10--:--HPH-UIHQH1641
10:20--:--HPH-DADVJ723
10:35--:--HPH-PQCVJ767
10:50--:--HPH-SGNBL585
11:10--:--HPH-SGNVN1185
11:40--:--HPH-SGNVJ275
12:45--:--HPH-SGNVJ277
13:10--:--HPH-SGNVN1187
13:55--:--HPH-DADVN1673
14:00--:--HPH-CXRVJ731
14:50--:--HPH-CXRQH1721
14:55--:--HPH-SGNVJ271
15:10--:--HPH-DADQH1731
15:45--:--HPH-SGNVJ279
17:00--:--HPH-SGNVN1189
17:30--:--HPH-SGNVJ281
20:00--:--HPH-SGNQH1541
20:15--:--HPH-DADVJ721
21:45--:--HPH-SGNVJ289
23:45--:--HPH-ICNVJ926

Các chuyến bay đến trong ngày 05-12-2019

Giờ kế hoạchGiờ dự kiếnChặng baySố hiệuHãng bay
07:45--:--SGN-HPHVJ270
08:05--:--SGN-HPHVN1180
08:20--:--VCA-HPHVJ488
09:05--:--SGN-HPHQH1540
09:45--:--CXR-HPHVJ732
10:05--:--SGN-HPHBL584
10:05--:--PXU-HPHVJ750
10:30--:--SGN-HPHVN1182
10:40--:--ICN-HPHVJ925
12:10--:--SGN-HPHVJ276
12:30--:--SGN-HPHVN1184
13:15--:--DAD-HPHVN1672
13:25--:--DAD-HPHVJ722
14:05--:--UIH-HPHQH1642
14:25--:--DAD-HPHQH1730
14:25--:--SGN-HPHVJ282
15:15--:--PQC-HPHVJ768
16:05--:--SGN-HPHVN1186
16:55--:--SGN-HPHVJ272
19:05--:--CXR-HPHQH1722
19:45--:--DAD-HPHVJ724
19:45--:--SGN-HPHVJ278
21:15--:--SGN-HPHVJ274
21:35--:--SGN-HPHVN1194
23:25--:--SGN-HPHVJ286
00:35--:--SZX-HPHDZ6371

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.