Lịch bay tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, luôn cập nhật.

Tra cứu thông tin các chuyến bay đến và chuyến bay đi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.

Thông tin các chuyến bay đến

Giờ hạ cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
07:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ270VietJet Air
08:35Can Tho - Hai PhongVJ488VietJet Air
09:10Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1180Vietnam Airlines
09:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1182Vietnam Airlines
09:40Da Nang - Hai PhongVJ722VietJet Air
09:50Buon Ma Thuot - Hai PhongVJ670VietJet Air
09:50Da Nang - Hai PhongVN7672Vietnam Airlines
10:00Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1540Bamboo Airways
11:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ276VietJet Air
12:00Qui Nhon - Hai PhongVJ736VietJet Air
12:40Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1188Vietnam Airlines
12:40Phu Quoc - Hai PhongVN1240Vietnam Airlines
13:55Phu Quoc - Hai PhongVN7314Vietnam Airlines
13:55Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ282VietJet Air
14:20Da Lat - Hai PhongVN7520Vietnam Airlines
14:25Nha Trang - Hai PhongVN1580Vietnam Airlines
14:25Da Nang - Hai PhongVN1672Vietnam Airlines
14:30Qui Nhon - Hai PhongQH1642Bamboo Airways
15:10Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1184Vietnam Airlines
15:10Phu Quoc - Hai PhongVJ768VietJet Air
16:40Nha Trang - Hai PhongVJ732VietJet Air
17:05Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ272VietJet Air
17:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1186Vietnam Airlines
17:35Da Lat - Hai PhongVN1520Vietnam Airlines
18:00Nha Trang - Hai PhongVJ734VietJet Air
18:25Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ274VietJet Air
18:50Ho Chi Minh City - Hai PhongQH1544Bamboo Airways
18:55Da Nang - Hai PhongVJ724VietJet Air
19:20Ho Chi Minh City - Hai PhongVN1190Vietnam Airlines
19:40Kunming - Hai PhongW25324Flexflight
19:45Ho Chi Minh City - Hai PhongVJ288VietJet Air
21:15Da Lat - Hai PhongVJ692VietJet Air

Thông tin các chuyến bay đi

Giờ cất cánhChặng baySố hiệu chuyến bayHãng hàng không
06:00Hai Phong - Buon Ma ThuotVJ671VietJet Air
08:00Hai Phong - Phu QuocVN1241Vietnam Airlines
08:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ273VietJet Air
08:30Hai Phong - Qui NhonVJ735VietJet Air
09:10Hai Phong - Can ThoVJ489VietJet Air
09:50Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1185Vietnam Airlines
09:50Hai Phong - Nha TrangVN1581Vietnam Airlines
10:15Hai Phong - Da NangVJ723VietJet Air
10:25Hai Phong - Phu QuocVJ767VietJet Air
10:30Hai Phong - Da NangVN7673Vietnam Airlines
10:40Hai Phong - Qui NhonQH1641Bamboo Airways
12:15Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ277VietJet Air
12:35Hai Phong - Nha TrangVJ731VietJet Air
13:20Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1181Vietnam Airlines
13:20Hai Phong - Da LatVN1521Vietnam Airlines
14:30Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ271VietJet Air
14:35Hai Phong - Phu QuocVN7315Vietnam Airlines
15:00Hai Phong - Da LatVN7521Vietnam Airlines
15:05Hai Phong - Da NangVN1673Vietnam Airlines
15:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1545Bamboo Airways
15:30Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1183Vietnam Airlines
15:45Hai Phong - Da NangVJ721VietJet Air
15:50Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1187Vietnam Airlines
17:15Hai Phong - Da LatVJ693VietJet Air
17:40Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ281VietJet Air
18:10Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1189Vietnam Airlines
18:35Hai Phong - Nha TrangVJ733VietJet Air
19:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ275VietJet Air
19:30Hai Phong - Ho Chi Minh CityQH1541Bamboo Airways
19:30Hai Phong - Phu QuocVJ765VietJet Air
20:00Hai Phong - Ho Chi Minh CityVN1191Vietnam Airlines
20:20Hai Phong - Ho Chi Minh CityVJ287VietJet Air
20:40Hai Phong - KunmingW25325Flexflight

Hướng dẫn xem lịch bay tại sân bay Cát Bi.